Критерии за оценка, ниво Silver Модул 3: Използване на технологии за сътрудничество 1.  Гарантиране на сигурност и безопасност при използване на технологии за сътрудничество 1.1 Мога да следвам насоки за работа с технологии за сътрудничество 1.2 Мога да идентифицирам рисковете в използването на технологиите за сътрудничество и разбирам защо е важно да ги избягвам 1.3…

Read More

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове 1.  Планиране и създаване на уеб страници 1.1 Мога да определя какво съдържание и разположение са необходими за уеб страницата 1.2  Мога да определя целта на уеб страницата и аудиторията, за която е предназначена 1.3  Мога да избирам и използвам темплейт за…

Read More

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ИКТ 1. Планиране на използването на подходящи ИТ системи за покриване на нуждите 1.1 Мога да идентифицирам целта на използването на ИТ в моята работа 1.2 Мога да идентифицирам методите, уменията и ресурсите, които са необходими за успешното завършване на моите задачите…

Read More

Общо описание за квалификации на ниво Silver Постигане на ниво Silver (ЕКР ниво 2) отразява способността да се използват подходящи знания, умения и процедури за изпълнение на рутинни задачи: основни фактологични знания в сферата на работа или обучение на кандидата; основни познавателни и практически умения, при които се изисква използване на съответната информация за изпълнение…

Read More