Акредитираните INGOT академии имат право да използват това наименование, както и графичния знак INGOT Academy, на своите уеб сайтове, информационни и рекламни материали. Академиите могат да правят това само в периоди на валидна акредитация и са длъжни да прекратят използването на наименованието и графичния знак при изтичане на акредитацията. От тази страница могат да бъдат свалени графични…

Read More

Задължителни инструкции и процедури за осигуряване на качеството Тези инструкции и процедури са задължителни за прилагане от акредитираните INGOT академии в България. Академиите могат да прилагат допълнителни правила и процедури, като цялостната система за осигуряване на качество подлежи на обсъждане и проверка по време на годишния преглед на работата. Този документ има характер на общи…

Read More

INGOT Център България осигурява разпространението на информация, обучението на оценители и поддържането на общите процедури и системата за качество, осигуряващи еднакво интерпретиране на критериите за оценка и покриване на всички стандарти, изисквани от регулаторните органи във Великобритания. Училищата, университетите, учебните центрове и фирмите, които имат право да издават INGOT серитификати се наричат „академии“ (academies). Организациите, които…

Read More

Обучение и сертифициране на оценители INGOT моделът е характерен с отворения подход, позволяващ гъвкавост при работа и интеграция в различни механизми за обучение и оценяване. Самото оценяване в INGOT пък се основава на съпоставяне на доказателства за извършени от кандидатите дейности с установени критерии – според модула и нивото на INGOT. Обучението на оценители в България се…

Read More

Методът на оценяване в модела за квалификации в областта на информационните технологии INGOT е сред ключовите харатеристики на този модел, които го превръщат в удобен и гъвкав инструмент както за индивидуално развитие, така и за интеграция със съществуващи учебни програми и модули. В INGOT няма изпити. За разлика от повечето подобни модели, които предполагат физическото присъствие на кандидатите…

Read More