INGOT Център България е дейност, управлявана по делегиране от авторите на модела за сертифициране. Центърът обслужва всички аспекти на модела на територията на България.

Управлението се осъществява от Сдружение „Образователна мрежа“, юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Софийски градски съд на 17 февруари 2011 година и с идентификатор (ЕИК) 176040799. Сдружението се управлява и представлява от г-жа Петя Татарска. Адресът на управление, на който може да се отправя официална кореспонденция, е София 1000, ул. „Стефан Караджа“ 12Б, ет. 4, ап. 12. Това е и седалището на две от организациите, учредили сдружението.
Кореспонденция за INGOT Център България може да се отправя и на адреса на Национален учебен център в София, в сградата на Департамента за информация и усъвършенстване на учители: София 1619, бул. „Цар Борис III“ 224.

За контакти и всякакви въпроси можете да ползвате адрес: ingot@edunetbg.com